Yahoo: | TEL: 04.85 866 144
Thiet ke web , SEO, quang cao google

Chiến thuật email doanh nghiệp

Năm chiến thuật email sau đây sẽ giúp bạn nhận dạng các vấn đề cần tập trung khi sắp xếp chiến lược và xác định các mục tiêu.

Xây dựng thương hiệu điện tử

Bạn đã từng xem xét những sự khác biệt giữa việc mở thương hiệu “trực tiếp”, truyền thống với việc mở thương hiệu trên Internet chưa? Nhiều chiến lược mở thương hiệu truyền thống không còn thể hiện được thành công như trực tuyến

TOTE.,JSC(Top Tech) chuyên về công nghệ thông tin và truyền thông mạng Internet:
  • Sản xuất phần mềm ứng dụng internet
  • Thiết kế web và dịch vụ ứng dụng web/ internet
  • Quảng bá, truyền thông internet

"Với thế mạnh về giải pháp phần mềm ứng dụng máy server cho thương mại điện tử, phần mềm quản lý dữ liệu phân tán, giải pháp dữ liệu lớn
Mang lại thành công cho chúng tôi "

© 2010 ToTe.jsc . All rights reserved.